Proves genètiques

Proves genètiques

Diagnòstic Genètic Preimplantacional PGT-A

Selecciona els embrions amb una càrrega cromosòmica correcta

El PGT-A (antic PGS o DGP-A) és una tècnica que consisteix a detectar, en els embrions d’una fecundació in vitro, si presenten una càrrega cromosòmica correcta. Permet transferir a l’úter de la dona embrions amb un potencial alt d’implantació. Està especialment indicat en casos d’edat materna avançada, avortaments de repetició, entre d’altres.

Beneficis

Permet seleccionar embrions amb una càrrega cromosòmica correcta i, per tant, un potencial alt de generar embaràs.

El Procés

Fase 1

Biòpsia d’embrions

En el curs de la fecundació in vitro, es realitza una biòpsia o extracció d’algunes cèl·lules als embrions i, posteriorment, aquests embrions es congelen en espera del resultat genètic.

Fase 2

Estudi genètic

S’analitza el material genètic extret dels diversos embrions i es detecta quins d’aquests presenten la malaltia i quins no.

Fase 3

Transferència

Es transfereix un embrió amb una dotació cromosòmica normal.

Fase 1

Biòpsia d’embrions

En el curs de la fecundació in vitro, es realitza una biòpsia o extracció d’algunes cèl·lules als embrions i, posteriorment, aquests embrions es congelen en espera del resultat genètic.

Fase 2

Estudi genètic

S’analitza el material genètic extret dels diversos embrions i es detecta quins d’aquests presenten la malaltia i quins no.

Fase 3

Transferència

Es transfereix un embrió amb una dotació cromosòmica normal.

El diagnòstic es pot obtenir
de dues maneres diferents

Diagnòstic genètic preimplantacional
amb embrions

Diagnòstic genètic preimplantacional amb embrions és el tipus de diagnòstic genètic més comú i s’aplica preferentment quan existeix o se sospita un risc cromosòmic elevat.

Diagnòstic genètic preimplantacional
amb òvuls

S’aplica de manera molt minoritària, solament en determinats casos en què el risc cromosòmic és d’origen matern i no es vol incidir en els embrions. Aquesta tècnica permet detectar dotacions cromosòmiques incorrectes en els òvuls que donaran lloc als embrions. Es fa la biòpsia i s’analitza una part de l’òvul, l’anomenat corpuscle polar. Després de la biòpsia, els òvuls s’inseminen i així s’obtenen embrions. El resultat genètic del corpuscle polar no permet determinar la dotació cromosòmica de l’embrió, sinó la de l’òvul que el va generar.

Quin és el millor tractament per a mi?

Si encara no saps quin tractament s’adapta més a tu,
t’animem a fer el nostre prediagnòstic en línia.

Prediagnòstic

A FecunMed seguim al teu costat.

Fes realitat el teu desig de ser mare