Proves genètiques

Proves genètiques

Diagnòstic genètic Preimplantacional PGT-M

Evita la transmissió d’alteracions genètiques hereditàries

El PGT-M és una tècnica que consisteix a detectar en l’embrió la presència o absència de determinades malalties genètiques amb un risc alt de ser transmeses pels progenitors. Es du a terme en el curs d’un cicle de fecundació in vitro i permet transferir a l’úter de la dona embrions lliures de la malaltia.

Beneficis

Aquesta tècnica evita la transmissió de malalties monogèniques com la fibrosi quística, la talassèmia o la distròfia muscular, entre moltes d’altres.

El Procés

Fase 1

Biòpsia d’embrions

En el curs de la fecundació in vitro es realitza una biòpsia o extracció d’algunes cèl·lules als embrions i, posteriorment, aquests embrions es congelen en l’espera del resultat genètic.

Fase 2

Estudi genètic

S’analitza el material genètic extret dels diferents embrions i es detecta quins presenten la malaltia i quins no.

Fase 3

Transferència

Es transfereix un embrió lliure de la malaltia.

Fase 1

Biòpsia d’embrions

En el curs de la fecundació in vitro es realitza una biòpsia o extracció d’algunes cèl·lules als embrions i, posteriorment, aquests embrions es congelen en l’espera del resultat genètic.

Fase 2

Estudi genètic

S’analitza el material genètic extret dels diferents embrions i es detecta quins presenten la malaltia i quins no.

Fase 3

Transferència

Es transfereix un embrió lliure de la malaltia.

El diagnòstic es pot obtenir
de dues maneres diferents

Diagnòstic genètic preimplantacional
amb embrions

El diagnòstic genètic preimplantacional amb embrions és el tipus de diagnòstic genètic més comú i es pot aplicar quan existeix un risc genètic detectat procedent d’un o d’ambdós progenitors.

Diagnòstic genètic preimplantacional
amb òvuls

S’aplica de manera minoritària, tan sols en determinats casos en què la patologia hereditària és d’origen matern. Aquesta tècnica permet detectar malalties genètiques presents en els òvuls que donaran lloc als embrions. Es fa una biòpsia i s’analitza una part de l’òvul, l’anomenat corpuscle polar. Després de la biòpsia, els òvuls s’inseminen i així s’obtenen embrions. El resultat genètic del corpuscle polar dilucida si els embrions generats presenten la malaltia o són sans.

Quin és el millor tractament per a mi?

Si encara no saps quin tractament s’adapta més a tu,
t’animem a fer el nostre prediagnòstic en línia.

Prediagnòstic

A FecunMed seguim al teu costat.

Fes realitat el teu desig de ser mare