Què és l’estimulació ovàrica?

Quan una parella decideix consultar a FecunMed i posar-se en mans del nostre equip d’especialistes per aconseguir un embaràs, s’inicia un procés molt intens en el qual en tot moment tindran el nostre suport i seguiment. El primer objectiu que es persegueix quan s’inicia un tractament de reproducció assistida, bé sigui a través de fecundació in vitro o d’inseminació artificial, és controlar el procés de l’ovulació per precisar el moment en què l’òvul o els òvuls estan madurs, i aconseguir un nombre múltiple d’òvuls, en el cas de la fecundació in vitro. Aquestes són les finalitats de l’estimulació ovàrica.

En la Fecundació in vitro, l’objectiu és obtenir un nombre suficient d’òvuls madurs en el moment de la recuperació ovular, per disposar de més possibilitats d’èxit. Cal tenir en compte que no tots els òvuls seran aptes per a una fecundació satisfactòria, motiu pel qual se’n requereix un nombre elevat en el moment de la punció ovàrica, circumstància impossible d’aconseguir sense el procés d’estimulació adequat.

En el cas de la inseminació artificial, el tractament inductor de l’ovulació pretén assegurar la sincronització entre la introducció de les mostres espermàtiques a l’interior de l’úter i l’alliberament de l’òvul madur a la trompa de Fal·lopi.

La medicació hormonal és una de les claus, durant aquesta fase del procés del tractament de reproducció assistida.

Com funciona el procés d’estimulació ovàrica?

L’estimulació ovàrica és el procés que se segueix per controlar el creixement i la maduració dels fol·licles, i aconseguir multiplicar el nombre d’òvuls madurs disponibles en el moment d’iniciar un tractament de reproducció assistida mitjançant fecundació in vitro. És la primera fase de qualsevol tractament que es realitzi amb òvuls propis.

Aquest augment del nombre d’òvuls s’aconsegueix amb un tractament hormonal que es pot administrar la pacient mateixa a casa. Es tracta d’una injecció subcutània diària, habitualment a la pell de l’abdomen. En funció de l’evolució dels òvuls i dels resultats de diferents analítiques —que es duen a terme en els diferents controls fol·liculars que es marquen durant aquest procés—, el metge pautarà a la pacient l’evolució del tractament. Les dosis de la medicació i el nombre d’injeccions són aspectes personalitzats per a cada pacient, segons els resultats que obtingui l’equip mèdic.

L’estimulació ovàrica per a una fecundació in vitro és un procés que s’inicia entre el segon i el tercer dia del període menstrual i dura entre 10 i 14 dies, habitualment. La seva finalització la marca la mida a què van arribant els fol·licles. És molt important aconseguir la mida adequada, ni més gran ni més petita, del màxim nombre de fol·licles possible. L’equip mèdic estarà al teu costat durant tot el procés per solucionar qualsevol dubte que pugui sorgir.

Els medicaments s’han d’obtenir uns dies abans de començar el tractament, atès que normalment no estan disponibles a les farmàcies i s’han d’encarregar. El metge marcarà el moment exacte en què cal iniciar el procés, per la qual cosa és necessari tenir-los amb antelació i no haver d’ajornar el tractament fins al cicle següent.

En què consisteixen els controls fol·liculars?

Els controls que es realitzen durant el procés d’estimulació ovàrica són molt importants, perquè permeten als metges seguir l’evolució dels fol·licles. Com hem comentat abans, és fonamental controlar la mida dels fol·licles per decidir quin és el millor moment per realitzar la punció i extreure el màxim nombre d’òvuls.

En aquests controls, el metge especialista fa sempre una ecografia i sol·licita, eventualment, una anàlisi de sang. L’ecografia permet mesurar el diàmetre de cada fol·licle, i amb aquesta es pot avaluar la seva evolució correcta i graduar el progrés de la medicació, així com també l’estat de l’endometri, un altre aspecte important durant el tractament. D’altra banda, amb l’anàlisi de sang, es poden avaluar els nivells hormonals de la dona i es poden comparar els valors d’ambdós resultats.

L’evolució d’aquests valors dictaminarà el ritme al qual s’avançarà en el procés del tractament, motiu pel qual és molt important no saltar-se cap control durant aquesta etapa. Els resultats també ens poden indicar la recomanació d’interrompre el procés i evitar, així, un excés de medicació innecessari, que es pot reservar per a l’intent següent.

En fases avançades del tractament, la dona pot notar molèsties lleugeres semblants a les habituals durant el període de la menstruació (com ara el ventre inflat). No obstant això, si es percep cap sensació estranya o incòmoda, cal consultar-la amb el metge, ja sigui presencialment en algun dels controls o per telèfon. L’equip de FecunMed estarà disponible en tot moment per solucionar qualsevol dubte que pugui sorgir. No és un procés gaire habitual i el cos de cada dona pot reaccionar de manera diferent, per la qual cosa els dubtes i les inquietuds són normals i comprensibles.

Quan sabré el moment en què acabarà la fase d’estimulació?

Com hem comentat, l’evolució percebuda en els diferents controls marcarà la durada i la regularització de la fase d’estimulació. Cada dona experimenta un desenvolupament diferent i el seu cos reacciona de manera única, motiu pel qual, quan s’inicia el tractament, és impossible determinar amb exactitud en quin moment es podrà procedir a la inseminació (en cas de seguir un tractament d’inseminació artificial) o a la punció (si es fa una fecundació in vitro).

Això no obstant, hi ha certs aspectes que influeixen prèviament en el procés de l’estimulació, com ara la reserva fol·licular, l’edat i els antecedents genètics de la pacient. Aquestes variables poden ajudar a fer una previsió de l’evolució de l’estimulació, però en cap cas en permetran concretar prèviament la durada.

Quan s’inicia aquest procés, és molt complicat programar el moment en què la dona estarà preparada per a la inseminació o la punció, però l’equip mèdic mantindrà informada la pacient de tot per poder fer tanta previsió com sigui possible, una vegada iniciat el tractament.

Un cop decidit l’inici del cicle de reproducció assistida amb l’especialista, aquest facilita a la pacient una pauta que servirà de guia per al tractament; s’hi detalla la medicació que s’ha de subministrar i les quantitats amb les quals es començarà l’estimulació. A més, l’equip d’infermeria facilitarà tota la informació del procés de medicació, per tal que la pacient sàpiga perfectament com procedir en el moment de la injecció, i solucionarà tots els dubtes que puguin sorgir prèviament.

Durant el procés d’estimulació, els controls mèdics són molt importants. Amb aquests es pot regular la quantitat de medicació que s’ha d’administrar la pacient i optimitzar els resultats. Les hormones que s’administren en aquest procés són completament segures, però és important regular-ne la dosi per controlar l’evolució correcta dels fol·licles.

La fase d’estimulació ovàrica permet obtenir un nombre adequat d’òvuls madurs per fecundar-los al laboratori, per la qual cosa augmenta les possibilitats d’aconseguir un embaràs o, en cas de no aconseguir-ho amb una fecundació in vitro en fresc, com en cicles de transferència d’embrions congelats obtinguts en aquest cicle en fresc.

Seguint amb el cas que la pacient se sotmet a una fecundació in vitro, amb l’estimulació es poden obtenir més òvuls per fecundar al laboratori i, així, aconseguir més embrions aptes per a la transferència. Els embrions que no són transferits es congelen i es guarden per a tractaments futurs.

Si la pacient se sotmet a una inseminació artificial, amb l’estimulació ovàrica es facilitarà una sincronia entre el moment del dipòsit de les mostres espermàtiques dins de l’úter i l’alliberament de l’òvul des de l’ovari a la trompa de Fal·lopi.

¿Cuál es el mejor tratamiento para mi?

Si todavía no sabes qué tratamiento se adapta más a ti,
te animamos a hacer nuestro prediagnóstico online.

Prediagnóstico

A FecunMed seguim al teu costat.

Fes realitat el teu desig de ser mare