Tècniques

Tècniques

FIV amb microinjecció intracitoplasmàtica

L’ICSI és una tècnica de micromanipulació en la qual s’introdueix un espermatozoide directament dins del citoplasma de cada un dels oòcits madurs obtinguts, amb l’objectiu d’aconseguir-ne la fecundació.

L’ICSI és una tècnica de micromanipulació en la qual s’introdueix un espermatozoide directament dins del citoplasma de cada un dels oòcits madurs obtinguts, amb l’objectiu d’aconseguir-ne la fecundació.

La intracytoplasmic sperm injection és una tècnica que utilitzem en molts dels tractaments de fecundació in vitro. Consisteix a injectar un espermatozoide a un òvul madur mitjançant un procés de micromanipulació, amb l’objectiu de permetre o facilitar que es produeixi la fecundació.

Els passos previs i posteriors a la microinjecció són similars als d’una fecundació in vitro clàssica. L’òvul, una vegada fecundat, es converteix en preembrió, i després del seu cultiu serà transferit, congelat o descartat, segons el cas.

Quin és el procés d’una FIV-ICSI?

Fase 1

Control i estimulació dels ovaris

Administrem hormones cada dia durant 10-12 dies per estimular els ovaris i obtenir els òvuls. Controlem el desenvolupament dels fol·licles (quists que contenen un òvul cada un) en els ovaris i els nivells hormonals que secreten. Quan el nombre i la mida dels fol·licles són els adequats, determinem i programem el dia de l’extracció.

Fase 2

Extracció dels òvuls i fecundació in vitro

Extraiem els òvuls mitjançant punció, aspiració i buidatge dels fol·licles, sota sedació profunda. Els òvuls es mantenen unes hores en cultiu i, mentrestant, preparem el semen per aïllar-ne els espermatozoides mòbils. Preparem els òvuls i, mitjançant la microinjecció intracitoplasmàtica, introduïm un espermatozoide en cada òvul madur obtingut.

Fase 3

Cultiu i transferència

El dia següent de l’extracció i microinjecció dels òvuls, sabem quants d’aquests han fecundat. Ja els podem anomenar preembrions. Els cultivem uns dies i els preparem per transferir-los. El dia de la transferència, seleccionem els preembrions que tenen les millors característiques de desenvolupament. Normalment, transferim un embrió, rarament dos, que es col·loquen en un catèter fi i s’introdueixen a l’úter.

Fase 4

Criopreservació

Els preembrions considerats viables que no s’han transferit es congelen (vitrificació) mitjançant nitrogen líquid i s’emmagatzemen al banc d’embrions. Aquests preembrions es poden utilitzar en cicles posteriors. El tractament de preparació de l’úter en aquest cas és molt senzill: no requereix estimulació ovàrica ni extracció d’òvuls.

Fase 1

Control y estimulación de los ovarios

Administramos hormonas cada día durante 10-12 días para estimular los ovarios y obtener los óvulos. Controlamos el desarrollo de los folículos (quistes que contienen un óvulo cada uno) en los ovarios y los niveles hormonales que secretan. Cuando el número y el tamaño de los folículos es el adecuado, determinamos y programamos el día de la extracción.

Fase 2

Ser madre endometriosis

Extracción de los óvulos y Fecundación In Vitro

Extraemos los óvulos mediante punción, aspiración y vaciado de los folículos, bajo sedación profunda. Los óvulos se mantienen unas horas en cultivo y, mientras, preparamos el semen para aislar los espermatozoides móviles. Preparamos los óvulos, y mediante la microinyección intracitoplasmática, introducimos un espermatozoide en cada óvulo maduro obtenido.

Fase 3

Cultivo y Transferencia

Al día siguiente de la extracción y microinyección de los óvulos, sabemos cuántos de ellos han fecundado. Ya podemos llamarlos preembriones, los cultivamos unos días y los preparamos para transferirlos. El día de la transferencia, seleccionamos los preembriones que tienen las mejores características de desarrollo. Habitualmente transferimos un embrión, raramente dos, que se colocan en un fino catéter y se introducen en el útero.

Fase 4

Criopreservación

Los preembriones considerados viables, que no se han transferido, se congelan (vitrificación) mediante nitrógeno líquido y se almacenan en el banco de embriones. Estos preembriones se pueden utilizar en ciclos posteriores. El tratamiento de preparación del útero en este caso es muy sencillo, no requiere de estimulación ovárica ni de extracción de óvulos.

Coneix el tractament que s’adapta millor a tu

Si encara no saps quin tipus de tractament es pot adaptar millor a tu,
et donarem tota la informació que necessitis.

Prediagnòstic

A FecunMed seguim al teu costat.

Fes realitat el teu desig de ser mare