Taxes d’èxit

Taxes d’èxit

Taxes d’èxit FecunMed

A FecunMed vetllem per a donar una solució a la gran majoria de dificultats reproductives, procurant que visqueu aquest procés de manera senzilla, amb il·lusió i amb confiança. La formació continuada de tot el nostre equip, la incorporació de les tècniques més noves, i la millora de les nostres condicions tècniques i ambientals ens permeten millorar les nostres taxes d’embaràs any rere any.

Comparativa dels resultats del
registre SEF amb FecunMed

La Societat Espanyola de Fertilitat (SEF) cada any recull en un informe les dades i els resultats dels tractaments d’aquells centres de reproducció assistida que voluntàriament accedeixen a participar en aquest registre. La SEF audita un número important de centres per a garantir la veracitat de les dades aprovades. L’informe surt publicat dos anys després.

FecunMed participa cada any en aquest registre i les següents gràfiques corresponen a dades obtingudes del darrer informe publicat per la SEF.

Comprova que estiguin certificades

Com davant qualsevol altre decisió important, convé que t’asseguris de que la informació que reps hagi estat verificada. Com s’ha comentat anteriorment, tots els resultats de FecunMed estan auditats per la Societat Espanyola de Fertilitat. Aquests, són un reflex fidel dels embarassos i dels múltiples pacients que han seguit un tractament de Reproducció Assistida al nostre centre.

Com es calculen les taxes d’èxit:

Las taxes d’èxit corresponen al resultat positiu de la hormona Beta hCG mesurat a partir dels 10 dies de la transferència, ja que aquest es tracta de la primera evidència de gestació. Posteriorment es corroborarà aquest primer signe d’embaràs amb una ecografia.

Quines són les Taxes d’èxit a FecunMed?

Taxes d’èxit Fecundació In Vitro i taxa d’èxit Inseminació Artificial.
Les opcions d’embaràs que ofereix cada tractament depenen de múltiples factors, essent l’edat de la pacient un dels més importants quan s’utilitzen òvuls propis.

Taxes d’èxit Fecundació In Vitro i taxa d’èxit Inseminació Artificial.
Les opcions d’embaràs que ofereix cada tractament depenen de múltiples factors,
essent l’edat de la pacient un dels més importants quan s’utilitzen òvuls propis.

Fecundació In Vitro

% Gestació per transferència
(FIV amb ovòcits propis)

% Gestació en cicles de FIV
amb ovòcits de donant

Tot i els excel·lents resultat del nostre centre, s’ha de tenir present que la probabilitat d’aconseguir l’embaràs depèn de cada cas en particular, ja que s’ha de tenir en compte l’edat de la dona, l’origen dels gamets, la qualitat dels embrions, la causa d’esterilitat o la salut de l’úter.

Els nostres èxits estan acreditats pel Departament de Salud de la Generalitat de Catalunya i auditats per la Societat Espanyola de Fertilitat.

Tot i els excel·lents resultat del nostre centre, s’ha de tenir present que la probabilitat d’aconseguir l’embaràs depèn de cada cas en particular, ja que s’ha de tenir en compte l’edat de la dona, l’origen dels gamets, la qualitat dels embrions, la causa d’esterilitat o la salut de l’úter.

Els nostres èxits estan acreditats pel Departament de Salud de la Generalitat de Catalunya i auditats per la Societat Espanyola de Fertilitat.

Inseminació Artificial

% Gestació en cicles
d'Inseminació Artificial

Quin és el millor tractament per a mi?

Si encara no saps quin és el tractament que millor s’adapta a tu,
t’animem a fer ús del nostre prediagnòstic online.

Prediagnòstic

A FecunMed seguim al teu costat.

Fes realitat el teu desig de ser mare